Contact

  • Address: L105-109 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
  • Phone: 0942 17 8008 - Email: studio@x1cgi.com
  • Website: http://x1cgi.com

Form liên hệ